Brugerbetingelser

Adgang til siderne, der hostes på Lavazza-webstedet shop.lavazza.dk indebærer, at brugeren accepterer følgende vilkår. 

ACCEPT

Webstedet ejes af Luigi Lavazza S.p.A. (herefter "Lavazza”). Webstedet har informative og e-handelsformål. Ved at logge på eller bruge tjenesterne på webstedet, accepterer du disse vilkår. år Dette websted (i det følgende "websted") ejes af Lavazza Group (i det følgende "Lavazza"). I tilfælde af afvisning skal du undlade brug af webstedet. Lavazza inviterer brugere af webstedet til periodisk at konsultere disse betingelser for brug samt andre afsnit af webstedet, såsom oplysninger om behandling af personoplysninger betingelser omkring Privatlivspolitik, Cookiepolitik og gældende Handelsbetingelser. 

OPRETTELSE AF KONTO

Du behøver ikke at registrere en brugerkonto for at få adgang til og gennemse webstedet. For at kunne bruge nogle dele af webstedet kan du dog blive pålagt at registrere en konto (jf. gældende abonnementsbetingelser) på den måde, der er angivet på webstedet (hver en "konto"). Lavazza forbeholder sig retten til at nægte eller annullere registrering af en konto af enhver grund efter eget skøn. Enhver beslutning fra Lavazza er endelig, og der vil ikke blive indført korrespondance.

Alle oplysninger, der gives ved registrering af en konto, skal være aktuelle, korrekte og fuldstændige. Ufuldstændige, ikke -kvalificerede eller uforståelige kontoregistreringer er ikke gyldige. Du skal være logget ind på din konto på den måde, der kræves, hver gang du ønsker at foretage et køb via webstedet eller på anden måde, hvor det er angivet. Du må aldrig bruge en anden persons konto uden deres tilladelse.

Du er ansvarlig for at opretholde den strenge fortrolighed af dine kontooplysninger og for enhver aktivitet under din konto. Du accepterer straks at underrette Lavazza om enhver uautoriseret brug af din konto eller andet brud på sikkerheden. Det er dit eget ansvar at kontrollere adgangen til og brugen af ​​din konto og at underrette Lavazza, når du ønsker at annullere din konto. Lavazza er ikke ansvarlig eller ansvarlig for tab eller skader som følge af din manglende overholdelse af denne bestemmelse.

Brug af automatiseret software eller andre mekaniske eller elektroniske midler, der tillader brugere at oprette konti, er forbudt. 

OPHAVSRET OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Lavazza er den eneste og eksklusive ejer af det indhold, der hostes på webstedet, herunder uden begrænsning af tekster, dokumenter, billeder, logoer, fotografier, sidelayouter, designs, knowhow og produkter, som alle er omfattet af ophavsret, varemærke, patent og enhver anden intellektuel og industriel ejendoms- og ejerskabsbeskyttelse, der er tilgængelig i henhold til lovgivningen.

Intet af webstedets indhold må betragtes eller tolkes som at give anledning til licens eller nogen som helst anden ret til at bruge noget af det nævnte indhold. 

BRUG AF WEBSTEDET

Brugere kan downloade, vise eller udskrive webstedsindhold udelukkende til personlig brug på et ikke-kommercielt grundlag på en måde og form, der på ingen måde er til skade for den industrielle ejendomsret og ejendomsret, som webstedets indhold er underlagt.

Webstedets indhold må under ingen omstændigheder bruges til nogen som helst anden brug, herunder, uden begrænsning, distribution, redigering, reproduktion, transmission eller formidling uden forudgående skriftligt samtykke fra Lavazza.

E-handelstjenester, der tilbydes på dette websted, er underlagt gældende Handelsbetingelser og Abonnementsbetingelser på siden.

DOKUMENTER OG MATERIALER SENDT TIL WEBSTEDET

Alle personlige identifikationsoplysninger, der fremsendes elektronisk af brugerne til webstedet, vil blive beskyttet og behandlet i overensstemmelse med gældende regler og Lavazzas Privatlivspolitik

Lavazza er glad for at modtage kommentarer, forslag og vejledninger fra brugere af webstedet. Men Lavazza accepterer ikke materiale af nogen art, der sendes gennem webstedet bortset fra det indhold, der er udtrykkeligt anmodet om. Lavazza forbeholder sig retten til frit og efter eget skøn at bruge, i enhver form og måde, og dermed også til reklame- og kommercielle formål, materiale modtaget via webstedet, selv uden samtykke og uden at være forpligtet med hensyn til den bruger, der har sendt sådanne materialer. 

Med hensyn til eventuelle konkurrencer og/eller kampagneorienterede aktiviteter, henvises brugere til de gældende bestemmelser og andre oplysninger, leveret af Lavazza via webstedet. 

Men brugere har forbud mod at indlæse, distribuere eller på anden vis via webstedet sprede materialer og/eller indhold, der er ulovligt, obskønt, ærekrænkende, skadeligt over for rettighederne vedrørende personlige data, krænkende eller på anden måde ulovligt og/eller materiale eller indhold, som kan udgøre en forbrydelse eller tilskynde kriminalitet, og/eller overtræder love eller Lavazzas og/eller tredjeparters rettigheder, samt eventuelle materialer, der på nogen måde kan skade Lavazzas image og gode rygte. 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Materialet, der hostes på webstedet, leveres på "som det er", afhængigt af tilgængelighed og uden nogen som helst garanti, uanset om det er udtrykkeligt eller underforstået.

Lavazza yder overhovedet ingen garanti, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, at webstedet og/eller noget af det hostede indhold opfylder brugernes forventninger med hensyn til kontinuitet i servicen og inklusion og hurtig korrektion af fejl. 

ANSVARSFRITALGELSE

Brugere får adgang til webstedet på egen hånd og på egen risiko, idet det er underforstået, at Lavazza fralægger sig ethvert ansvar for enhver skade eller tab, der påføres af brugerne, på en hvilken som helst måde eller i form, som følge af adgang til og brug eller download af enhver materiale overhovedet hostet på webstedet, herunder computervirus, malware eller andet skadeligt elektronisk indhold. 

Lavazza forbeholder sig retten til når som helst at afbryde eller suspendere enhver og/eller alle webstedets funktioner uden at påtage sig noget ansvar eller forpligtelser for enhver sådan afbrydelse eller afbrydelse af webstedet som følge af handlinger eller undladelser fra Lavazza eller tredjemand. 

Lavazza kan ikke holdes ansvarlig for indholdet på et andet websted, der kan tilgås via hyperlinks, der er indlejret på webstedet, idet det forstås, at sådanne links udelukkende leveres med henblik på at give brugerne adgang til mere komplette oplysninger. Brugere må ikke oprette hypertekstlinks til webstedet uden forudgående skriftligt samtykke fra Lavazza. 

GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Alle tvister, der måtte opstå i forbindelse med dette websted, brugen heraf og det indhold, der hostes derpå, løses i overensstemmelse med gældende lovgivning i det land, hvorfra brugeren har adgang til webstedet. 

DIVERSE

Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem Lavazza og webstedsbrugere. Alle andre vilkår og betingelser, som Lavazza anvender i relation til forhold til webstedsbrugere, må anses for at udgøre forlængelser heraf. 


Hvis en af ​​bestemmelserne heri viser sig at være ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke håndhævelig, forbliver de resterende bestemmelser i fuld kraft og virkning.

LAD DIG INSPIRERE

I dag anbefaler vi